• Konferencja „Bezpieczne drogi Powiatu Limanowskiego”

  • Prelekcje i pokazy Ratownictwa medycznego AMK Limanowa

O PROJEKCIE

SŁÓW KILKA

W ramach projektu w 2017 r. planowany jest zakup alkomatów zewnętrznych na wyposażenie Komendy Powiatowej Policji w Limanowej oraz komisariatów w Mieście Mszana Dolna i miejscowości Tymbark, zakup defibrylatora na wyposażenie Powiatowego Centrum Informacji Turystycznej w Limanowej.
Planowane jest również przeprowadzenie Turnieju Pierwszej Pomocy dla szkół ponadgimnazjalnych z nagrodą dla szkoły w postaci defibrylatora, zakup wyposażenia ratowniczego dla Pływalni Limanowskiej oraz zakup materiałów odblaskowych dla dzieci i seniorów. Planowany jest również szereg działań profilaktycznych m.in. przeprowadzenie prelekcji w szkołach Powiatu Limanowskiego dotyczących ratownictwa medycznego prowadzonych przez Auto Moto Klub w Limanowej, przeprowadzenia prelekcji przez specjalistów w terapii uzależnień w szkołach Powiatu Limanowskiego na temat skutków stosowania substancji psychoaktywnych. Organizacja debat na temat uzależnień oraz cyberprzemocy wśród młodzieży.

WSPIERAJĄ

nas
  • Anna Potaczek

    Znana z serialu W - 11 Wydział Śledczy

  • Jerzy Budacz

    Prezes Auto Moto Klubu w Limanowej

Nasi

partnerzy
  • Projekt współfinansowany ze środków Rządowego Programu Ograniczania
    Przestępczości i Aspołecznych Zachowań w ramach programu Razem bezpieczniej