Czas pracy kierowcy ciężarówki

Żaden kierowca, czy to poruszający się na własne potrzeby czy w celach zawodowych nie może doprowadzać się do stanu przemęczenia kierując pojazdem. W przypadku kierowców zawodowych zapobiec temu mają przepisy ograniczające czas pracy za kółkiem.

Dzienny i tygodniowy czas pracy kierowcy

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, kierowca samochodu ciężarowego w ciągu dnia nie może prowadzić pojazdu dłużej niż 9 godzin. Dopuszczalne jest jednak wydłużenie tego czasu o dodatkową godzinę (do 10 godzin). Nie może być to jednak częściej, niż 2 razy w ciągu tygodnia. W ciągu dnia kierowca zobowiązany jest do przerwy, trwającej 45 minut (która musi nastąpić po upływie połowy dopuszczalnego czasu jazdy).
Tygodniowy czas jazdy kierowcy nie może być dłuższy niż 56 godzin, a w ciągu dwóch następujących po dobie tygodni, łączny czas jazdy maksymalnie może wynosić 90 godzin.

Dobowy i tygodniowy odpoczynek

Zgodnie z przepisami, w ciągu doby kierowcy przysługuje odpoczynek trwający co najmniej 11 godzin ‘(odpoczynek ma być nieprzerywalny jakimikolwiek przerwami na wykonywanie zawodowych obowiązków). W zależności od preferencji i potrzeb kierowcy, ma on prawo podzielić 11-godzinny czas odpoczynku na dwie części – pierwszą trwająca 9 godzin oraz druga trwającą 3 godziny.
Czas pracy kierowcy ciężarówki obejmuje nie tylko odpoczynek dobowy, ale również i tygodniowy, który musi nastąpić po przejechaniu 6 cyklu. Czas tygodniowego odpoczynku powinien wynosić co najmniej 45 godzin. W ciągu dwóch kolejnych tygodni istnieje możliwość skrócenia odpoczynku do czasu 24 godzin. Skracając tygodniowy czas odpoczynku, kierowca powinien mieć świadomość tego, że jest on w takim wypadku zobowiązany do nadrobienia skróconego czasu w ciągu trzech najbliższych tygodni.

Czas pracy kierowcy ciężarówki w tandemie

Czas pracy kierowców poruszających się w tandemie przedstawia się nieco inaczej, niż w przypadku pojedynczej załogi. W tym przypadku maksymalny czas jazdy w jednym cyklu wynosi 30 godzin. Czas jazdy pojedynczego kierowcy pozostaje dokładnie taki sam, jak przy pojedynczej załodze (maksymalnie 9 godzin jazdy, dwa razy w ciągu tygodnia możliwe jest przedłużenie czasu o dodatkową godzinę).
Jazda w tandemie daje bardzo dużo możliwości kombinacji, należy jednak pamiętać o tym, że istotne jest zachowanie właściwych proporcji dotyczących zarówno czasu jazdy jak i odpoczynku każdego kierowcy. Więcej w tym temacie można przeczytać tu: https://www.transport-expert.pl/wykresowki-i-dane-z-kart-do-tachografu/czas-pracy-kierowcy-ciezarowki-10-przejrzystych-diagramow-4640.html

Kontrola czasu pracy kierowcy

Pracodawcy mają kilka możliwości kontroli czasu pracy kierowców:

  • za pośrednictwem zapisów na wykresówkach,
  • za pośrednictwem wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • za pośrednictwem plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
  • rejestrów opracowanych na podstawie wyżej wymienionych źródeł danych,
  • innego typu dokumentów, które zawierają informacje dotyczące rozkładu czasu pracy i odpoczynku kierowcy ciężarówki.

Niezależenie od sposobu prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowcy, należy pamiętać o tym, że brak kontroli nad czasem jazdy kierowcy może nieść ze sobą wysokie kary zarówno dla osoby prowadzącej pojazd, jak i jego pracodawcy.
Za kontrolę ewidencji czasu pracy zawodowego kierowcy odpowiedzialna jest Państwowa Inspekcja Pracy. Brak ewidencji zagrożony jest karą pieniężną sięgającą wysokości nawet 30 000 złotych. W tym przypadku problemem jest nie tylko kara pieniężna, ale również nakładana na zarządzającego transportem konieczność przedstawienia ewidencji czasu pracy kierowców, która może sięgać nawet do 3 lat wstecz. Sprawdź: https://asmo-solutions.pl/kat_oferty/transport-i-logistyka/kierowca-ce-c/
Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy jest jednym z najważniejszych obowiązków przedsiębiorców zajmujących się transportem drogowym.

Artykuł powstał przy wsparciu https://www.transport-expert.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *