Ile mamy czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Chyba każdy słyszał od znajomych albo rodziny historie, w których ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia albo opóźniał jego wypłatę lub proponował taką wysokość odszkodowania, że początkowo można było myśleć, że to tylko jakiś mało śmieszny żart. Albo sami spotkaliśmy się z taką sytuacją. Niestety towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo często zaniżają wartość ubezpieczonej rzeczy (na przykład samochodu, wartego ok. 40. 000 zł, którego ubezpieczyciel wycenił na niecałe 15. 000 zł i od tej podstawy przyzna nam kwotę odszkodowania). Na szczęście prawo jest po naszej stronie i daje nam pewne możliwości!

Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela? Odwołaj się!

Polskie prawo umożliwia odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela, czyli wniesienia reklamacji, jeżeli nie jesteśmy nią usatysfakcjonowani. Termin na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, z którą się nie zgadzamy, wynosi co do zasady 3 lata. Trzyletni termin określony jest w art. 819 § 1 kodeksu cywilnego. Ustawa przewiduje oczywiście kilka wyjątków, które wydłużają ten termin albo zawieszają czas jego przedawnienia.

W 2015 roku wprowadzone zostały przepisy regulujące procedury reklamacyjne, w ramach których poszkodowanym osobom przysługuje prawo złożenia reklamacji na decyzję towarzystwa ubezpieczeniowego z którą się nie zgadzamy. Niektórzy z tego powodu twierdzą, że powinno się mówić o składaniu reklamacji, a nie odwołaniu od decyzji. Jednak w świadomości ludzi nadal pozostaje ta druga nazwa. Dlatego w ramach uproszczenia nadal się mówi o odwoływaniu od decyzji.

Odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego – co powinno zawierać?

Na początku należy zaznaczyć, że prawo do wniesienia reklamacji przysługuje tylko osobie poszkodowanej lub jej pełnomocnikowi. Reklamację możemy wnieść ustnie, telefonicznie czy pisemnie. Ta ostatnia opcja jest najlepsza dla odwołującego się. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać takie elementy jak: data i miejsce sporządzenia pisma (czyli odwołania), nasze dane osobowe, numer naszego konta bankowego, adres korespondencyjny, dane towarzystwa ubezpieczeniowego, adres korespondencyjny towarzystwa ubezpieczeniowego, numer polisy ubezpieczeniowej oraz szkody, numer decyzji, od której się odwołujemy, określenie żądanej kwoty, uzasadnienie oraz podpis osoby odwołującej się lub jej pełnomocnika. Oczywiście do pisma warto załączyć wszelkie dokumenty, opinie i inne dowody, które świadczą na naszą korzyść.

Najwięcej trudności z napisaniem dobrego odwołania się od decyzji ubezpieczyciela sprawa uzasadnienie. Jego jakość oraz szczegółowość w większości zadecyduje o naszym odwołaniu. Dlatego najważniejszym elementem reklamacji jest jej uzasadnienie, ponieważ może nam to pomóc w ominięciu batalii sądowej. Jeżeli jednak dojdzie już do sporu sądowego, to dobrze przygotowana reklamacja pomoże w szybszym zakończeniu sprawy, ponieważ będzie ona jednym z dowodów składanych razem z pozwem.

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania od ubezpieczyciela

Na szczęście na rynku funkcjonuje wiele firm, oferujących swoją pomoc w uzyskaniu odszkodowania. Pomogą oni napisać odwołanie od decyzji PZU oraz innych firm ubezpieczeniowych. Niewątpliwie jedną z takich Odszkodowania Mura. Pracujący i współpracujący z tą firmą fachowcy są wyspecjalizowani w dochodzeniu na rzecz swoich klientów wszelkich roszczeń związanych z wypadkami, w tym należnemu z tego tytułu odszkodowaniu. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela przygotowane przez specjalistów z Mura zwiększą szanse na uzyskanie satysfakcjonującego nas odszkodowania, na przykład w wyniku wypadku komunikacyjnego. Pomogą nam również przygotować projekt reklamacji, który będzie bardzo wyczerpujący i podparty nie tylko dowodami ale również bieżącym orzecznictwem oraz monografią. Możemy również upoważnić pracowników i współpracowników do reprezentowania nas. Dodatkowo Odszkodowania Mura, to firma działająca na terenie całej Polski.

Odszkodowania Mura

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *