Jazda rowerem po chodniku

Wszystkich rowerzystów poruszających się po drogach publicznych obowiązują przepisy o ruchu drogowym. W celu minimalizacji nieszczęśliwych wypadków drogowych tworzone są dla tych uczestników ruchu, specjalne drogi oraz ścieżki rowerowe. W jaki sposób wygląda bezpieczna jazda rowerem po chodniku?

Poruszając się bardzo ruchliwych drogach na których nie brakuje innych uczestników ruchu drogowego, często wielu z nas doświadcza niejednoznacznej sytuacji, podczas nie wie jak się zachować. Nieznajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego zawartych powszechnie w obowiązującym kodeksie drogowym często przyczynia się do wielu nieszczęśliwych wypadków, w których ginie wiele niewinnych ludzi. Aby zawsze bezpiecznie i na czas dotrzeć do wyznaczonego celu warto dokładnie zapoznać się z przepisami, które dokładnie określa obowiązujący kodeks drogowy. Wielu uczestników ruchu drogowego zastanawia się, czy rowerzyści mają prawo poruszać się po chodnikach przeznaczonych dla pieszych. zasady te dokładnie określa artykuł dwudziesty szósty Prawa o Ruchu Drogowym.

Czy rowerzysta może jechać po chodniku?

Zgodnie z obowiązującą powszechnie zasadą na każdym kierowcy roweru spoczywa obowiązek korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu przeznaczonego dla rowerów, które to są wytyczone w kierunku, w którym się porusza. Zgodnie z tą zasadom jeżeli taka trasa nie jest wytyczona, wówczas to rowerzysta powinien poruszać się po jezdni. Istnieją jednak wyjątki, które mówią o tym, że rowerzysta może poruszać się po chodniku przeznaczonym przede wszystkim dla pieszych uczestników ruchu.

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

W prawie o ruchu drogowym są zawarte przepisy mówiące o tym, że w bardzo wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez osobę kierującą rowerem. Ogólnie mówiąc można wyróżnić trzy sytuacje, w których każdy cyklista może poruszać się po chodniku. Po pierwsze może on z niego korzystać w sytuacji, gdy pod jego opieką znajduje się nieletnia osoba w wieku do dziesięciu lat, która również kieruje rowerem. Druga sytuacja uprawniająca do korzystania z chodnika ma miejsce wówczas, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów dozwolony jest z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej dwa metry, a brakuje na nim wydzielonej drogi rowerowej oraz pasa ruchu przeznaczonego dla rowerów. Ponadto każdy rowerzysta może poruszać się po chodniku wówczas, gdy na drodze panują niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające mu bezpieczne poruszanie się po niej. Wśród wielu z nich nich można wymienić: śnieg, silny wiatr, gołoledź, ulewę oraz gęstą mgłę.

Na każdym rowerzyście poruszającym się po chodniku spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów zapewniających bezpieczeństwo pieszych.

Poruszanie się rowerem po chodniku powinno być ostrożne oraz w pełni bezpieczne. Jeżeli rowerzysta znajdzie się w sytuacji, która zmusza go do korzystania z chodnika, wówczas ma obowiązek jechać po nim powoli, zachowując szczególną ostrożność oraz ustępując miejsca pieszym. Każdy cyklista musi zawsze pamiętać o tym, że na chodniku pieszy zawsze ma pierwszeństwo i musi on mu się bezwzględnie podporządkować.

Rowerzysta poruszający się po chodniku w niewłaściwy sposób może zostać ukarany karą grzywny lub nagany.

Przepis zawarty w artykule dziewięćdziesiątym kodeksu wykroczeń mówi o tym, że kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega adekwatnej karze grzywny albo karze nagany. Rowerzysta, który jeździ chodnikiem niebezpiecznie naruszając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych może zostać ukarany przez służby zajmujące się bezpieczeństwem manatem w wysokości pięćdziesięciu złotych lub karą nagany.
Bardzo istotną zasadą wpływającą na bezpieczeństwo, a nagminnie naruszaną przez cyklistów, jest zasada nieprzejeżdżania przez przejścia dla pieszych. Otóż jeżeli obok przejścia dla pieszych nie ma wyznaczonego przejazdu dla rowerów, wówczas każdy rowerzysta obowiązany jest zatrzymać się, zejść z roweru i przeprowadzić go po pasach na drugą stronę drogi.

Jakie warto przestrzegać zasady, aby móc zawsze bezpiecznie dojechać do celu.

W dzisiejszych czasach ze względu na dużą liczbę nieszczęśliwych wypadków zarówno na kierowcach samochodów, motorów jak i rowerów spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. Zanim wsiądziemy na rower warto sprawdzić czy stan techniczny naszego pojazdu umożliwia nam bezpieczne poruszanie się po drodze. Każdy rower dopuszczony do ruchu powinien mieć przede wszystkim sprawne hamulce. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa drogowego rower powinien być wyposażony w odpowiednie oświetlenie. Powinien on mieć z przodu – światło białe lub żółte, natomiast z tyłu światło czerwone. Jest to bardzo istotne w sytuacji, gdy poruszamy się zarówno po jezdni jak i chodniku dla pieszych. Dzięki sprawnym hamulcom oraz odpowiedniemu oświetleniu nie narażamy na niebezpieczeństwo pieszych, którzy również poruszają się po chodniku.

Każdy uczestnik ruchu drogowego powinien kierować się zasadą zachowania szczególnej ostrożności oraz zdrowego rozsądku

Naczelną zasadą której powinniśmy przestrzegać jest zasada zachowania szczególnej ostrożności oraz zdrowego rozsądku. Każdy kierowca, pieszy czy rowerzysta powinien kierować się tą zasadą, gdyż inni uczestnicy ruchu mają prawo obdarzyć go zaufaniem. Każdy kierowca pojazdów mechanicznych powinien być na tyle ostrożny, aby inni uczestnicy ruchu mogli bezpiecznie poruszać się po drodze. Warto pamiętać o tym, żeby w pierwszej kolejności należy wymagać ostrożności od siebie, a dopiero później od pozostałych uczestników ruchu drogowego. Tak więc na drodze powinniśmy zawsze zachowywać się odpowiedzialnie. Jeśli nawet nie jest to zabronione, to warto zrezygnować ze słuchawek w trakcie jazdy oraz unikać jeżdżenia obok siebie jadąc po chodniku czy wąskiej jezdni.
Wysoka kultura jazdy oraz szacunek okazywany innym uczestnikom ruchu w zdecydowany sposób wpływa na bezpieczeństwo oraz kulturę jazdy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *