Karta rowerowa – przepisy, do czego uprawnia i kto wydaje?

Jazda rowerem daje dzieciom zarówno wiele korzyści, jak i radości. Do 10 roku życia jazda powinna odbywać się bezwarunkowo pod opieką osoby dorosłej – rodzica albo innego opiekuna. Później możliwe są samodzielne przejażdżki, choć należy oczywiście pamiętać o bezpieczeństwie i np. nie pozwalać dziecku samodzielnie jeździć po bardzo ruchliwych ulicach. Pomimo, że często się o tym zapomina, jazda na rowerze przed 18 rokiem życia bez stosownych uprawnień jest niezgodna z prawem. Aby uzyskać dokument uprawniający do jazdy dziecko powinno zdać egzamin na kartę rowerową.

Karta rowerowa przepisy

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami karta rowerowa jest jednym z dokumentów uprawniających do kierowania rowerem te osoby, które nie mają 18 lat (karta rowerowa od ilu lat?). O kartę rowerową mogą ubiegać się wszystkie dzieci, które ukończyły 10 rok życia.

Do czego uprawnia karta rowerowa?

Poza prowadzeniem roweru karta rowerowa uprawnia osoby, które ukończyły 15 rok życia do prowadzenia pojazdu zaprzęgowego (czyli furmanki) oraz po ukończeniu 17 roku życia wózka rowerowego (czyli rikszy).

Kto wydaje kartę rowerową?

Jeśli dziecko jest uczniem szkoły podstawowej kartę rowerową wydaje nieodpłatnie – za ówczesną pisemną zgodą rodzica lub prawnego opiekuna – dyrektor szkoły. Pozostałym dzieciom karty wydawane są przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego bądź przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, posiadającego specjalne poświadczenie potwierdzające spełnienie przez niego dodatkowych, niezbędnych wymagań.

Egzamin na kartę rowerową

Test na kartę rowerową składa się z 20 pytań wielokrotnego wyboru. Możliwe odpowiedzi są trzy, tylko jedna z nich jest prawdziwa. Pytania dotyczą zarówno podstawowej wiedzy o zasadach ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych, a także sposobach udzielania pierwszej pomocy. Aby uzyskać pozytywny wynik egzaminu należy uzyskać co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi. Poza częścią teoretyczną konieczne jest zaliczenie części praktycznej. Należy w jej trakcie potwierdzić, że opanowało się następujące umiejętności: przygotowanie do jazdy i ruszanie na płaskim terenie, wsiadanie i zsiadanie z roweru, utrzymanie kierownicy przy użyciu jednej ręki, jazda po proste, łukach i łukach w kształcie ósemki, hamowanie, właściwe reagowanie na znaki oraz poprawne wykonywanie takich manewrów drogowych jak skręt w prawo i lewo, wyprzedzanie i zawracanie. Egzamin nadzorowany jest przez nauczyciela posiadającego specjalistyczne przeszkolenie z zakresu przepisów ruchu drogowego, policjanta, egzaminatora lub instruktora.

Przepisy ruchu drogowego Karta Rowerowa

Do zdania egzaminu niezbędna jest znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego. Dotyczą one podstawowych pojęć dotyczących ruchu drogowego, takich jak jezdnia, pas ruchu, ścieżka rowerowa czy przejście dla pieszych. Poza tym wymagana jest wiedza dotycząca pieszych i rowerzystów, w tym ich praw i obowiązków, zasady, których powinien przestrzegać rowerzysta na drodze oraz względem pieszych, a także zagrożenia, jakie mogą spotkać rowerzystę na drodze. Należy też znać podstawowe manewry w ruchu drogowym, rodzaje skrzyżowań oraz zasady przejazdu przez nie, a także posiadać wiedzę na temat tego, co robić w przypadku wypadku.

Karta Rowerowa znaki drogowe

Wymagane znaki drogowe do karty rowerowej dotyczą przede wszystkim rowerzystów i pieszych. Z zakresu znaków ostrzegawczych jest to znak informujący o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi przeznaczonej dla rowerów. Znaki zakazu związane są zarówno z ogólnym ruchem pojazdów, jak i poruszania się rowerem. Znaki nakazu wskazują miejsca, w których jazda na rowerze odbywać się musi po specjalnie wydzielonych ścieżkach. Kolejne są znaki informacyjne – informujące o przejazdach dla rowerzystów, przejściach dla pieszych itd. Są też znaki uzupełniające i dotyczące wyłącznie ścieżek rowerowych.

Zwykle przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową odbywa się w szkole w ramach zajęć z techniki. Jeśli w szkole Twojego dziecka tak nie jest, możesz samemu pomóc mu w przyswojeniu niezbędnej wiedzy i umiejętności. Pamiętaj, że karta rowerowa jest nie tylko wymagana prawnie, ale też zwiększa bezpieczeństwo dziecka, ponieważ musi ono przyswoić zasady, których przestrzeganie pomoże mu uniknąć wypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *