Pieszy na drodze – co trzeba wiedzieć.

Piesi na drodze – wszystko, co musisz wiedzieć

Według oficjalnych danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji piesi biorą udział w około jednej trzeciej wszystkich wypadków drogowych, co więcej aż 10% tych wypadków jest przez nich spowodowanych. To naprawdę spory odsetek przypadków, których w większości dałoby się uniknąć. Dlaczego więc tak się nie stało? Ponieważ pieszy na drodze często nie wie, w jaki sposób powinien się zachowywać oraz jakie są jego ustawowo uchwalone prawa i obowiązki. Niestety z tego powodu wynikają nie tylko sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu zarówno samych pieszych, jak i kierowców, ale też poważne utrudnienia w ruchu drogowym. O czym należy bezwzględnie pamiętać, aby nie narażać na niebezpieczeństwo zarówno siebie, jak i swojego budżetu z powodu otrzymania mandatu za złamanie przepisów? O tym dowiecie się z dalszej części tekstu.

Ruch pieszych – jak powinien się odbywać?

Przede wszystkim, zgodnie z zapisami Ustawy o ruchu drogowym piesi muszą poruszać się po chodniku lub specjalnie dla nich wydzielonej drogi. W przypadku ich braku mogą korzystać z jezdni, stosując się do kilku zasad. Pieszy musi poruszać się lewą stroną drogi, jak najbliżej jej krawędzi. Jest również obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdom nadjeżdżającym z naprzeciwka. Należy pamiętać, że przechodzenie przez jezdnię możliwe jest wyłącznie na specjalnie w tym celu wydzielonym przejściu dla pieszych. Jeśli jest to przejście z sygnalizacją należy bezwzględnie stosować się do sygnałów świetlnych. W przypadku przejścia bez świateł należy upewnić się, że nic nie zagraża naszemu bezpieczeństwu patrząc w lewo, prawo i jeszcze raz lewo. Przejście w miejscu, które nie jest do tego przeznaczone dozwolone jest w sytuacji, w której odległość do najbliższego przejścia dla pieszych przekracza 100m. Przez przejście nie można przebiegać, ale też nie zatrzymywać się i zwalniać bez uzasadnionego powodu. Nie należy utrudniać ruchu pojazdów.

Zagrożenia w obszarze niezabudowanym dla pieszych

Poza obszarem zabudowanym, gdzie nie ma chodnika ani pobocza a piesi poruszają się jezdnią istnieje spore ryzyko wypadku. Widoczność jest tam ograniczona, często brakuje świateł ulicznych, dodatkowo jadący z naprzeciwka samochód może chwilowo oślepić kierowcę. Należy poruszać się jak najbliżej krawędzi jezdni, a dodatkowo po zmroku mieć przy sobie umieszczony w widocznym miejscu element odblaskowy.

Co sprawia, że pieszy jest widoczny na drodze?

Elementy odblaskowe służą temu, aby jadący pojazd widział nas z bezpiecznej odległości i mógł odpowiednio zareagować. Do niedawna obowiązek noszenia odblasków tyczył się wyłącznie dzieci do 15 roku życia, po nowelizacji ustawy w 2013 roku obowiązuje wszystkich bez względu na wiek.

Zagrożenia w obszarze zabudowanym

W obszarze zabudowanym pozycja pieszego jest uprzywilejowana. Może on się tam poruszać po całej szerokości jezdni, bez konieczności noszenia w widocznym miejscu elementów odblaskowych. Wszelkie pojazdy mogą się tam poruszać z prędkością nieprzekraczającą 20km/h. Zagrożenia, na jakie narażeni są piesi w strefie zamieszkania wynikają głównie z nieznajomości przepisów przez kierowców oraz popełnianych przez nich błędów, warto więc mimo wszystko zachować czujność – zwłaszcza, jeśli uczestnikami ruchu są dzieci.

Czym jest kolumna pieszych?

Pod pojęciem kolumny pieszych znajduje się zorganizowana grupa ludzi prowadzona przez osobę kierującą – kierownika lub dowódcę. Co do zasady wyróżnia się trzy rodzaje kolumn pieszych. Dwa pierwsze – kolumna zwykła i wojskowa mogą poruszać się wyłącznie po jezdni, jej prawą stroną – w opozycji do lewostronnego ruchu pieszych. Trzeci typ pieszej kolumny to kolumna dzieci do 10 roku życia, której nie dotyczy nakaz poruszania się po jezdni, dlatego w pierwszej kolejności musi korzystać z chodnika. Jeśli chodnika nie ma, należy poruszać się poboczem. W przypadku braku obu elementów pozostaje przemieszczanie się jezdnią, ale w przeciwieństwie do kolumny zwykłej i wojskowej – jej lewą stroną. Jest to zrozumiałe jest ze względów bezpieczeństwa i powinno być koniecznie przyswojone przez nauczycieli zabierających dzieci na wycieczki, ponieważ w przypadku wypadku drogowego mogą oni ponieść karną odpowiedzialność z powodu niezastosowania się do przepisów. Jeśli przemarsz kolumny pieszych będzie odbywać się w warunkach niedostatecznej widoczność wymagane jest, żeby jej początek i koniec oznaczony był światłem latarek. W przypadku kolumny dłuższej niż 20 metrów konieczne jest też oświetlanie latarkami każdych 10 metrów. W przypadku mgły przemarsz jezdnią jest zabroniony, chyba że tyczy się służb mundurowych. Dodatkowo należy pamiętać, że osoba kierująca kolumną musi być pełnoletnia.

Należy pamiętać, że stosowanie się do zapisów Ustawy o ruchu drogowym tyczy się zarówno kierowców, jak i pieszych. Obie grupy powinny zachować szczególną ostrożność będąc uczestnikami tego ruchu, dzięki czemu będzie się on odbywać w sposób możliwie najbezpieczniejszy i najsprawniejszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *