Przepisy ruchu drogowego dla rowerzystów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rowerzysta jest pełnoprawnym uczestnikiem ruchu drogowego, takim jak kierowca samochodu czy motocyklista.

Aby móc bezpiecznie poruszać się po drodze i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu musi on przestrzegać obowiązujące przepisy. Każdy rowerzysta uczestnicząc w ruchu drogowym posiada swoje prawa i obowiązki.

 

Rowerzysta na drodze podobnie jak inni uczestnicy ruchu drogowego musi przestrzegać obowiązujące przepisy, stosować się do znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń osoby uprawnionej do kierowania ruchem. W przeciwnym razie może być ukarany mandatem lub karą grzywny. Zatem w celu bezpiecznego poruszania się po drodze warto zapoznać się z przepisami zawartymi w kodeksie drogowym.

Każdy rowerzysta może czuć się bezpiecznie na drodze, jeśli posiada odpowiednie umiejętności potwierdzone nabyciem karty rowerowej.

Kartę rowerową może posiadać każda osoba, która ukończyła dziesięć lat. Dzieci poniżej dziesiątego roku życia mogą poruszać się jednośladem wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Aby móc podejść do egzaminu na kartę rowerową, każde dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodziców. Karty nie muszą wyrabiać te osoby niepełnoletnie, które wcześniej zdobyły kartę motorowerową. Każda osoba która ukończyła osiemnaście lat, może jeździć rowerem bez posiadania dodatkowych dokumentów. Wystarczy, że ma przy sobie dowód osobisty, który potwierdza jej wiek.
Karty rowerowe zazwyczaj wydają uczniom dyrektorzy tylko i wyłącznie uczniom swoich szkół. Szkolenia oraz egzaminy odbywają się na terenach szkół, w ramach szkolnych zajęć. Natomiast osobom dorosłym, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę o przepisach ruchu drogowego, karta może być wydana przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub przez osobę prowadzącą ośrodek szkolenia kierowców, która posiada odpowiednie uprawnienia.

Każdy rowerzysta powinien przestrzegać obowiązujące przepisy. Jakie są obowiązki rowerzysty?

Zasady które obowiązują rowerzystów precyzyjnie określa Kodeks Ruchu Drogowego. Każdy kierowca jednośladu powinien je bezwzględnie przestrzegać, gdyż tylko wtedy jazda na rowerze może być w pełni bezpieczna. Istnieje kategoryczny zakaz jeżdżenia bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach. Tylko w wyjątkowych przypadkach jest dopuszczalna jazda po jezdni tuż obok drugiego jednośladu, bowiem utrudnia ona bezpieczne poruszanie się innym uczestnikom ruchu drogowego. Należy pamiętać o tym, że przejeżdżając rowerem przez ulicę co prawda można korzystać z przejść dla pieszych, ale wówczas należy zsiąść z roweru i przeprowadzić go bezpiecznie na drugą stronę ulicy. Rowerzystom, którzy łamią tę zasadę grozi kara grzywny. W żadnym wypadku nie można jeździć rowerem po zużyciu alkoholu lub innego środka odurzającego. Ponadto rowerzysta poruszając się na rowerze podczas jazdy nie może korzystać z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki lub mikrofonu w rękach.

Bezpieczna jazda na rowerze, zależy od jego wyposażenia. Co powinien posiadać sprawny rower ?

Bezpieczeństwo jazdy rowerem zależy od sprawności jednośladu, którym się poruszamy. Sprawny rower powinien posiadać minimum jeden skutecznie działający hamulec oraz sygnał sygnał dźwiękowy, który posiada nieprzeraźliwy dźwięk. Z przodu roweru powinno znajdować się światło pozycyjne o barwie białej lub żółtej. Natomiast z tyłu każdy rower powinien być wyposażony w co najmniej jedno światło odblaskowe o czerwonym kolorze, w kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne również czerwone. Należy pamiętać o tym, że światła pozycyjne oraz światła odblaskowe oświetlone światłem drogowym innego pojazdu powinny być widoczne w nocy przy dobrej przejrzystości powietrza z odległości co najmniej sto pięćdziesiąt metrów. Światła pozycyjne mogą migać, ale muszą być umieszczone nie wyżej niż 1500 mm i nie niżej niż 250 mm od powierzchni jezdni.
Co prawda kask na głowie i kamizelka odblaskowa nie są obowiązkowe, niemniej powinien je posiadać każdy świadomy rowerzysta, chcący bezpiecznie poruszać się po drodze.

Oprócz obowiązków, każdy ma swoje prawa. Jakie są prawa rowerzysty?

Obecnie obowiązujące przepisy zezwalają na jazdę rowerzystów obok siebie, jednak tylko pod warunkiem, że nie przeszkadza to innym użytkownikom drogi i nie stwarzają oni niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. Co prawda formalnie jest brak zakazu jazdy z słuchawkami w uszach, jednak trzeba pamiętać, że takie zachowanie stanowi duże ryzyko i zagraża bezpieczeństwu rowerzysty. Dopuszczalne jest wyprzedzanie i omijanie samochodów w ramach jednego pasa ruchu. Oznacza to, że rowerzysta może przeciskać się w korku pomiędzy pojazdami. Takie zachowanie często denerwuje kierowców samochodów, niemniej nie jest zakazane. Jednak należy pamiętać o tym, że jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ w czasie lawirowania między samochodami rowerzysta może zostać niezauważony i potrącony, a w takiej nieprzyjemnej sytuacji winę ponosi kierowca samochodu.

Jak bezpiecznie poruszać się po drogach publicznych oraz ścieżkach rowerowych?

Jeśli na terenie po którym porusza się rowerzysta jest ścieżka rowerowa, to wówczas musi on bezwzględnie z niej korzystać. Ścieżka rowerowa przepisy określa dokładnie Kodeks Ruchu Drogowego. Zawsze obowiązuje ruch prawostronny i konieczność jazdy jak najbliżej prawej krawędzi jezdni. Na jezdnię dozwolone jest wyjechanie tylko wtedy, gdy nie ma ścieżki ani pobocza, l ub gdy są one w nieodpowiednim stanie co sprawia, że nie można się po nich poruszać zachowując odpowiednie bezpieczeństwo.

W jakich sytuacjach dozwolone jest korzystanie przez rowerzystę z chodnika lub drogi dla pieszych?

Kierowca roweru może skorzystać z chodnika lub drogi dla pieszych tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jest to dozwolone jeśli sprawia opiekę nad dzieckiem jadącym na rowerze, w wieku do dziesięciu lat. Ponadto przepisy dopuszczają korzystanie z chodnika w sytuacji, gdy na jezdni przylegającej do chodnika dozwolona jest prędkość powyżej 50 km/godz., a szerokość chodnika wynosi co najmniej dwa metry i nie ma wydzielonej drogi dla rowerów lub specjalnego pasa ruchu rowerów. Ponadto kierowca tego jednośladu może jechać chodnikiem w sytuacji, gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu poruszaniu się. Wśród nich można wymienić śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęstą mgłę. Korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych kierujący musi jechać powoli oraz zachować szczególną ostrożność ustępując miejsca pieszym.
Ponadto nie wolno jeździć pod prąd po ulicach jednokierunkowych, gdy pod znakiem zakazu wjazdu nie ma tabliczki “nie dotyczy rowerów”, a dodatkowy znak nie ogranicza prędkości do 30 km/ godz.

Zasada szczególnej ostrożności w ruchu drogowym, a zasada zaufania.

Każdy kierowca, pieszy czy rowerzysta powinien kierować się zasadą ostrożności w ruchu drogowym, gdyż inni uczestnicy ruchu mają prawo obdarzyć go zaufaniem. Każdy z nas powinien być na tyle ostrożny, aby inni uczestnicy ruchu mieli prawo nam zaufać. Zasada ta obliguje do zachowania szczególnej ostrożności i przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego. Każdy uczestnik powinien unikać wszelkiego działania, które mogłoby stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, albo w związku z utrudnieniem ruchu zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić jakąkolwiek osobę na szkodę. Warto pamiętać o tym, żeby w pierwszej kolejności należy wymagać ostrożności od siebie, a dopiero później od pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Co prawda ubezpieczenie OC dla rowerzystów nie jest obowiązkowe, ale warto je wykupić

Aby czuć się w pełni bezpiecznie na drodze warto zainwestować w dobrowolną polisę ubezpieczeniową, która nie jest droga. Jeśli nie posiadamy ubezpieczenia OC, wówczas to za wyrządzenie szkody odpowiemy na zasadach ogólnych prawa cywilnego. W takiej sytuacji sprawca wypadku może mieć wytoczoną sprawę sądową przez poszkodowanego o zwrot kosztów naprawy pojazdów oraz pokrycie koszty leczenia oraz wypłatę zadośćuczynienia za śmierć osoby, która zginęła w wypadku. Jak widać polisa może okazać się bardzo potrzebna w wielu przypadkach, gdy przydarzy nam się jakaś nieprzyjemna sytuacja na drodze.
Zarówno posiadanie polisy ubezpieczeniowej jak i stosowanie się do wszystkich przepisów ruchu drogowego, sprawia, że podróżowanie rowerem jest bezpieczniejsze. Ogromne znaczenie ma też wysoka kultura osobista oraz szacunek wyrażany do pozostałych uczestników ruchu drogowego. Stosowanie tych wszystkich zasad z pewnością może przyczynić się do bezpieczniejszego poruszania się po drodze nie tylko rowerzystów, ale również kierujących innymi pojazdami oraz pieszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *