Stopa z gazu! Skuteczne metody zapobiegania nadmiernej prędkości

Nadmierna prędkość jest jedną z częstszych przyczyn wypadków. Uspokojenie ruchu wpływa przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa na drodze, ale również jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na komfort życia mieszkańców (m.in. poprzez ograniczenie hałasu i emisji spalin). Jakie są sposoby ograniczenia prędkości na drogach?

Strefy ograniczonej prędkości

Coraz więcej miast wyznacza obszary, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Strefy tempo 30 sprawdzają się przede wszystkim w miejscach, w których obserwuje się duże natężenie ruchu samochodowego i jednocześnie nasilony ruch pieszych oraz rowerzystów.

Aby wyegzekwować przestrzeganie przepisów, na drogach w strefie ograniczonej prędkości stosuje się dodatkowo różne techniczne rozwiązania, np. odpowiednie urządzenia BRD, które fizycznie uniemożliwiają kierowcom rozwijanie nadmiernej prędkości jazdy. Zgodnie z przepisami występujące w takich strefach urządzenia wymuszające powolną jazdę nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Skrzyżowania równorzędne

Jednym z elementów wpływających na uspokojenie ruchu na obszarze zabudowanym jest wprowadzenie organizacji ruchu, w której na skrzyżowaniu pierwszeństwo nie jest określone znakami. W strefach skrzyżowań równorzędnych pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.

Oznacza to, że kierowcy nie mogą jechać na pamięć i muszą zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć ewentualnej kolizji. To z kolei naturalnie wymusza ograniczenie prędkości.

Radarowe wyświetlacze prędkości

Poprawie bezpieczeństwa na drogach sprzyjają radarowe wyświetlacze prędkości (https://www.znakowo.pl/radarowe-wyswietlacze-predkosci/). Chociaż działają na takiej samej zasadzie co radary policyjne, nie służą do rejestrowania drogowych wykroczeń, dzięki czemu są pozytywnie odbierane przez społeczeństwo. Tego rodzaju urządzenia pomagają uspokajać ruch, zwracając uwagę kierowców, że prędkość, z jaką się poruszają, może stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Bardzo dobrze sprawdzają są w miejscach, gdzie zachowanie przepisowej prędkości jest szczególnie istotne, np. w okolicach szkół i przedszkoli, przed przejściami dla pieszych, w rejonach o dużym natężeniu ruchu pieszych. Tablice radarowe wyposażone są w detektory, które dokonują pomiaru rzeczywistej prędkości pojazdu. Wyniki wyświetlane są na czytelnym, cyfrowym wyświetlaczu – na zielono (w przypadku przepisowej jazdy) lub na czerwono (jeśli pojazd przekroczył dozwoloną prędkość). Najczęściej, oprócz wyniku pomiaru prędkości, na tablicach pojawiają się również napisy DZIĘKUJĘ lub ZWOLNIJ. Kierowcy, widząc jasny komunikat, najczęściej zdejmują nogę z gazu.

Zasady i metody uspokajania ruchu na drogach za pomocą fizycznych środków technicznych

Niestety, kierowcy nie zawsze przestrzegają znaków ograniczających prędkość jazdy. Na drogach, na których szczególnie ważne jest uspokojenie ruchu, stosuje się środki fizycznie uniemożliwiające lub znacznie utrudniające nieprzepisową jazdę.

Progi zwalniające

Do fizycznego ograniczenia prędkości pojazdów wykorzystuje się m.in. progi zwalniające. Tego typu urządzenia BRD najczęściej montowane są na uliczkach osiedlowych, w okolicach szpitali, szkół i innych miejscach, w których samochody jadące zbyt szybko stanowią dla pieszych duże zagrożenie.

Przejazd przez wygarbienie na jezdni z prędkością większą niż przepisowa nie jest bezpieczny dla auta, a dodatkowo powoduje poczucie dyskomfortu. Na drogach stosuje się różne rodzaje progów zwalniających (listwowe, wyspowe, płytowe). Jeśli jest to konieczne, progi mogą występować w seriach (co najmniej 3 progi). Progi zwalniające nie są drogim produktem, a korzyści płynące z ich zastosowania są ogromne. Aktualne ceny można podejrzeć na przykład tutaj.

Inne sposoby egzekwowania przepisowej prędkości

Oprócz progów zwalniających stosuje się również inne rozwiązania, które fizycznie wymuszają na kierowcach wolniejszą jazdę. Do takich zalicza się np. zwężanie pasów jezdni, minironda, esowanie toru jazdy, wysepki i azyle na drogach czy też wyniesione powierzchnie skrzyżowań i przejść dla pieszych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *