Zasady przechodzenia przez jezdnię – wszystko, co musisz o nich wiedzieć

Wydawać by się mogło, że zasady, jakimi należy się kierować przechodząc przez jezdnię zna każdy – nawet osoby, które się do nich nie stosują. Czy jest tak w istocie? Przekonajmy się – poniżej znajdziesz wszystko, co musisz na ten temat wiedzieć.

Przechodzenie przez jezdnię – co robić, aby było bezpieczne?

Od małego powtarza nam się, w jaki sposób bezpiecznie przechodzić przez ulicę. Jeśli przejście ma sygnalizację świetlną – sprawa jest prosta. Zielone światło oznacza, że możemy iść, czerwone – że należy czekać. W przypadku, gdy sygnalizacji świetlnej nie ma, musimy zatrzymać się przed pasami, spojrzeć w lewo, prawo i kolejny raz w lewo i w przypadku, kiedy nie nadjeżdża żaden samochód, który mógłby zagrażać naszemu bezpieczeństwu – przejść na drugą stronę. Naturalnie przechodząc przez jezdnię musimy w obu przypadkach zachować szczególną ostrożność. Co grozi za jazdę bez prawa jazdy?

Prawa i obowiązki pieszego

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem pieszy, który zamierza przejść przez jezdnię bądź torowisko zobowiązany jest to zachowania szczególnej ostrożności, a także – z wyłączeniem przypadku, o którym dowiemy się później – korzystać z wyznaczonego w tym celu przejścia. Pieszy znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed samochodami i innymi pojazdami, należy jednak kierować się zasadą ograniczonego zaufania. Przejścia dla pieszych na drogach dwujezdniowych, rozdzielone wysepką czy innymi urządzeniami, traktowane są jako wyodrębnione całości. Zasady, do jakich należy się stosować obowiązują więc zarówno przed pierwszym odcinkiem, jak i kolejnym (kolejnymi). Kilka rzeczy jest także zabronionych. Po pierwsze jest to wchodzenie na jezdnię bezpośrednio pod nadjeżdżający pojazd, nawet w wyznaczonym do tego miejscu, a także spoza pojazdu lub innej przeszkody, która ogranicza naszą widoczność i realną ocenę sytuacji. Zabrania się także zatrzymywania się bądź zwalniania kroku w trakcie przejścia bez uzasadnionej przyczyny, przebiegania przez jezdnię, chodzenia po torowisku, wchodzenia na nie, gdy zapory są opuszczone lub w trakcie opuszczania oraz przechodzenia na przejściach, gdzie ustawione zostały (bez względu na której stronie) znaki zakazu.

Odległość od przejścia dla pieszych, na jakiej przechodzenie jest dozwolone

Przejście poprzez jezdnię poza przejściem dla pieszych nie zawsze jest niezgodne z prawem. Jeśli odległość do wyznaczonego przejścia przekracza 100 metrów, jest ono dozwolone. Należy jednak pamiętać w takiej sytuacji o zachowaniu szczególnej ostrożności i stosowaniu się do kilku zasad. Po pierwsze należy bezwzględnie ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się po drodze, tak aby nie stwarzać zagrożenia, nie narażać się na niebezpieczeństwo oraz nie spowodować utrudnienia ruchu pojazdów. Przejście na przeciwległą stronę ma się udać jak najkrótszą drogą, prostopadle do osi jezdni. Dodatkowo, jeśli na drodze, w odległości mniejszej niż 100m od przejścia znajduje się skrzyżowanie, mamy też prawo przejść na drugą stronę na tym skrzyżowaniu.

Przechodzenie przez pasy

Stosowanie się do powyższych zasad podczas przechodzenia przez jezdnię jest koniecznie nie tylko z tego powodu, że tak stanowi litera prawa. Dzięki temu nie będziemy narażać się na niebezpieczeństwo. Należy pamiętać, że nasza ocena sytuacji nie zawsze musi być zgodna ze stanem faktycznym, na drodze często zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Stosowanie się do przepisów nie zagwarantuje nam stuprocentowej ochrony w takich sytuacjach, ale znacznie ją zwiększy. Warto mieć na uwadze, że czas, jaki zaoszczędzimy przechodząc na przeciwległą stronę jezdni poza wyznaczonymi do tego miejscami albo np. na czerwonym świetle zaoszczędzi nam raptem kilkanaście – kilkadziesiąt sekund. Stracić możemy o wiele więcej – czasu, zdrowia i pieniędzy.

Przejście przez jezdnię w miejscu niedozwolonym

Pozostaje do wyjaśnienia kwestia tego, czym grozi przejście przez ulice w niedozwolonym miejscu. Ponieważ w świetle prawa jest to wykroczenie, w przypadku zatrzymania przez uprawnionych do tego funkcjonariuszy grozi nam mandat. Wysokość mandatu, w zależności od konkretnych okoliczności wynosi 50 lub 100zł. Kara finansowa grozi nam też za takie działania, jak przebieganie przez jezdnię, chodzenie po torowisku, nieuzasadnione zatrzymywanie się na pasach itd. Dodatkowo stracić możemy zdrowie a nawet życie, dlatego nie warto podejmować tego ryzyka.

Zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem przechodzenia przez jezdnię są niezwykle ważne i należy uczyć uch dzieci od małego, tak aby wyrobiły sobie zawczasu odpowiednie nawyki. Dzięki temu bezpieczeństwo związane z ruchem drogowym znacznie się zwiększy, a piesi i kierowcy będą funkcjonować w zgranej harmonii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *