Jak wygląda zdawanie na prawo jazdy w 2022?

Prawo jazdy jest obiektem pożądania wielu młodych osób. Zastanawiasz się, jak wygląda cały kurs i egzaminy? W 2022 roku zdawanie na prawo jazdy wygląda nieco inaczej, niż kilkanaście lat temu. Dowiedz się, jak wygląda cały ten proces!

Kurs na prawo jazdy

Każdy kurs na prawo jazdy składa się z 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin lekcji praktycznych, dopiero całość to skuteczna nauka jazdy. Zajęcia teoretyczne mają formę wykładów i to właśnie na nich masz poznać zasady kierowania samochodem oraz zasady poruszania się w ruchu drogowym.

Dodatkowo obowiązkowe są również zajęcia z zakresu pierwszej pomocy, które trwają 4 godziny i odbywają się w szkole jazdy w Częstochowie. Ta część kursu pozwala poznać różne rodzaje obrażeń, środki opatrunkowe, a także metody opatrywania.

Jeśli chodzi o zajęcia praktyczne, czyli jazdy – odbywają się one na placu manewrowym, a także w ruchu miejskim i w ruchu poza obszarem zabudowanym. Odbywają się w specjalnie przystosowanych samochodach szkoleniowych, z reguły w takich samych, w jakich odbywa się w późniejszym czasie egzamin państwowy.

Egzamin teoretyczny

Szkoła jazdy w Częstochowie ma przygotować Cię do egzaminów – pierwszym jest egzamin teoretyczny. Składa się z 32 pytań, które są podzielone na dwie części – 20 pytań podstawowych oraz 12 pytań specjalistycznych. Czas trwania egzaminu to 25 minut. Charakteryzuje się on jednokrotnym wyborem, zatem przy każdym pytaniu tylko jedna odpowiedź może być poprawna.

Aby uzyskać pozytywny wynik, należy zdobyć co najmniej 68 punktów na 74 możliwe. Nie oznacza to jednak, że możesz odpowiedzieć źle na 6 pytań, bowiem są one różnie punktowane. W części podstawowej jest 10 pytań za 3 punkty, 6 pytań za 2 punkty oraz 4 pytania za 1 punkt. Z kolei w części specjalistycznej jest 6 pytań za 3 punkty, 4 pytania za 2 punkty oraz 2 pytania za 1 punkt. Jedno podejście do egzaminu teoretyczne kosztuje 30 zł. Wynik egzaminu wyświetla się na monitorze od razu po udzieleniu odpowiedzi lub upłynięciu wyznaczonego czasu.

Egzamin praktyczny

Praktyczny egzamin na prawo jazdy składa się z dwóch części – tej wykonywanej na placu manewrowym oraz z jazdy po mieście. Na placu manewrowym egzaminowany ma za zadanie sprawdzić stan techniczny pojazdu, przygotować się do jazdy, wykonać zadania na placu oraz w drugiej części wykonać zadania w ruchu drogowym. Egzamin praktyczny najczęściej trwa około 40 minut, jednak może zakończyć się znacznie szybciej, jeśli zostaną popełnione błędy kończące egzamin. To tutaj wychodzi czy nauka jazdy częstochowa przebiegła skutecznie, czy też nie.

Po jego zakończeniu następuje omówienie z egzaminatorem. Przedstawia on popełnione błędy i w zależności od przebiegu – chwali egzaminowanego lub wymienia czynności, które wymagają poprawy. Egzaminator wręcza również arkusz przebiegu. Po zdanym egzaminie pozostaje już jedynie zgłosić się do odpowiednio Wydziału Komunikacji, wnieść opłatę za wydanie dokumentu oraz przekazać zdjęcie, które zostanie umieszczone na dokumencie. Prawo jazdy najczęściej można odebrać około 2 tygodnie po wizycie w placówce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *