Pierwsza pomoc w zdarzeniach drogowych – zasady jej udzielania

Zawsze w sytuacji, gdy znajdziemy się jako świadek wypadku komunikacyjnego, niezwłocznie powinniśmy przystąpić do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. Uprzednio jednak powinniśmy:

  • skupić się na niezwłocznym usunięciu własnego pojazdu poza obszar jezdni, aby nie stanowił on zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz nie utrudniał dojazdu służb na miejsce wypadku;
  • oznaczyć miejsce zdarzenia dla innych uczestników ruchu za pośrednictwem trójkąta ostrzegawczego;
  • na miejscu zdarzenia zastosować kamizelkę ostrzegawczą, gdyż powinniśmy być jak najbardziej widoczni;
  • pierwszą czynnością podczas zbliżania się do pojazdu jest ocena bezpieczeństwa, zwracajmy baczną uwagę czy z pojazdu nie wydostają się płyny eksploatacyjne, czy poszkodowani nie są agresywni, czy przechodnie nie są agresywni, czy w pojeździe nie były przewożone zwierzęta np. pies;
  • po upewnieniu się, że miejsce zdarzenia jest zabezpieczone, przechodzimy do podejścia do poszkodowanych, gdzie pierwszą czynnością jest zawsze wyłączenie pracującego silnika oraz usunięcie kluczyków ze stacyjki (wyjęte kluczyki można schować do kieszeni bocznej w drzwiach kierowcy);
  • kolejną czynnością jest ocena ilości osób poszkodowanych i to w jakim są stanie, czy reagują na Twój głos, czy oddychają. Po upewnieniu się co do ilości osób, wzywamy służby ratownicze informując o wszystkich aspektach zdarzenia;
  • poszkodowanych nie ewakuujemy z pojazdu oraz zachęcamy do pozostania w pojeździe do momentu przyjazdu Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego, wyjątkiem jest tylko stwierdzenie braku oddechu u osoby poszkodowanej – w takim wypadku udrażniamy drogi oddechowe i jeżeli oddech się nie pojawi przechodzimy do RKO;
  • pozostajemy na miejscu wypadku do momentu przyjazdu służb stale monitorując sytuację na drodze

Zachowanie takich podstawowych zasad bezpieczeństwa na drodze umożliwi nam skuteczne udzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku. Warto jest przećwiczyć te schematy postępowania oraz zasady prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej i opatrywania ran i urazów w sposób praktyczny zapisując się na kurs pierwszej pomocy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *